พัฒนาอารมณ์

7 พฤติกรรมของพ่อแม่ ที่อาจทำให้ลูกเสียคน

Posted On

ไม่ว่าพ่อแม่คนไหนก็ต้องอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดี แต่พฤติกรรมบางอย่างของพ่อแม่อาจจะทำร้ายลูกให้นิสัยเส

อ่านเพิ่มเติม
พัฒนาทักษะ

จบคณะไหนโอกาสทำงานสูง !!

Posted On

    อันดับแรก คือ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณ

อ่านเพิ่มเติม