พัฒนาทักษะ

เด็กยุคใหม่ต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21

Posted On

  เป็นที่ทราบกันดีว่าเราได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลกันแล้ว การเรียนการสอนแบบห้องเรียนยุคเก่าจึงไม่เพียงพอที

อ่านเพิ่มเติม