7 พฤติกรรมของพ่อแม่ ที่อาจทำให้ลูกเสียคน

พัฒนาอารมณ์
Share | 3 | Posted On 17 May 2020

ไม่ว่าพ่อแม่คนไหนก็ต้องอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดี แต่พฤติกรรมบางอย่างของพ่อแม่อาจจะทำร้ายลูกให้นิสัยเสียโดยไม่รู้ตัว

 

 

  • ไม่ยอมให้ลูกได้เรียนรู้การผิดพลาด

 

การปล่อยให้ลูกได้ลองคิดและลงมือทำด้วยตัวเอง แม้จะผิดพลาด แต่ก็เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้ลูกได้ แต่หากพ่อแม่คอยเข้าไปช่วยเหลือ ช่วยคิดตัดสินใจ หรือลงมือทำแทนลูก จะทำให้เค้าเคยชินกับการต้องได้รับความช่วยเหลือตลอด ไม่มีความพยายามที่จะทำด้วยตัวเอง และอาจจะเป็นคนที่ไม่สามารถทำใจยอมรับหากเกิดความผิดพลาดในชีวิตได้

 

 

  • ปกป้องลูกมากเกินไป

 

เป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่จะคอยปกป้องลูก แต่การปกป้องเค้ามากเกินไปก็เป็นการทำร้ายลูกทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น กลัวความสกปรกหรือเชื้อโรคเลยไม่ยอมให้ลูกออกไปเล่นนอกบ้าน ซึ่งทำให้เค้าพลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้หรือประสบการณ์ชีวิตไปอย่างน่าเสียดาย หรือการปกป้องไม่ยอมรับว่าลูกตัวเองผิด เข้าข้างลูกจนไม่มองความจริง แบบนี้ก็เหมือนเป็นการให้ท้ายจนทำให้ลูกไม่รู้จักยอมรับความผิดของตน

 

 

  • ไม่ให้ลูกได้รู้จักการรับผิดชอบ

 

พ่อแม่ควรสอนให้ลูกได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ ทั้งการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เช่น ต้องทำการบ้านให้เสร็จถึงจะเล่นได้ เก็บข้าวของของตัวเองให้เรียบร้อย เป็นต้น รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อการกระทำของตน ต้องสอนให้รู้ว่าสิ่งใดผิดไม่ควรกระทำ และหากทำผิดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น

 

 

  • ปล่อยให้ลูกแสดงอารมณ์มากเกินไป

 

สำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไม่รู้จักภาวะอารมณ์ของตัวเองและการแสดงออกอย่างเหมาะสม เช่น เมื่อโมโหก็ร้องไห้โวยวาย กรีดร้อง หรือขว้างปาข้าวของ เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนเค้าให้เข้าใจและรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง เพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ นั่นเอง  

  • ลงโทษอย่างรุนแรง หรือแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว

 

ตามธรรมชาติของเด็ก ย่อมมีความดื้อ ความซน หรืออาจทำผิดพลาดได้ และเมื่อลูกทำผิดพ่อแม่ต้องไม่ใช้ความรุนแรงในการจัดการโดยเด็ดขาด เช่น การด่าทอ เฆี่ยนตี ทำลายข้าวของ เพราะพฤติกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นปม และอาจทำให้ลูกกลายเป็นคนก้าวร้าวรุนแรงได้ พ่อแม่ควรเปลี่ยนวิธีการลงโทษที่รุนแรงเป็นการทำให้เค้าสงบสติอารมณ์ และอธิบายให้เค้าเข้าใจว่าเค้าทำผิดอะไร และสิ่งที่เค้าทำนั้นส่งผลเสียอย่างไร เพื่อไม่ให้เค้าทำผิดอีก

 

 

  • การล้อเลียนลูก

 

พ่อแม่หรือผู้ใหญ่หลายคนอาจล้อเล่นกับลูกเพียงเพราะนึกสนุก เช่น การล้อเรื่องรูปร่างหน้าตา สีผิว ความชอบ แม้ว่าคนล้อและผู้ฟังคนอื่น ๆ อาจสนุก แต่กับผู้ที่ถูกล้อไม่มีทางสนุกด้วยแน่นอน และยังเป็นการสร้างปมในใจ ทำให้เค้าขาดความเชื่อมั่น และไม่รักตัวเอง

 

 

  • ตั้งความหวังที่สูงเกินไป

 

หลายครั้งที่พ่อแม่จะคาดหวังกับลูก เช่น อยากให้ลูกทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ อยากให้ลูกเรียนเก่ง อยากให้ลูกสอบเข้าโรงเรียนที่พ่อแม่เลือกให้ได้ หรือแม้กระทั่งคาดหวังสิ่งใดแล้วพอลูกทำได้ก็อยากให้ลูกทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งความคาดหวังที่มากเกินไปแบบนี้จะกลายเป็นแรงกดดัน ทำให้ลูกเกิดความเครียด ความไม่มั่นใจ หรืออาจเกิดภาวะซึมเศร้าได้