เทคนิคสอนลูกให้เก่งเลข

พัฒนาทักษะ
Share | 0 | Posted On 30 Mar 2020

เลข หรือ คณิตศาสตร์ อาจเป็นวิชาที่หลายคนไม่ชอบ แต่ต้องยอมรับว่าเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิต ดังนั้นพ่อแม่จึงควรเริ่มฝึกสอนให้ลูกเข้าใจพื้นฐานและปลูกฝังให้ลูกสนุกกับคณิตศาสตร์ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีกับวิชาคณิตศาสตร์ และเรียนรู้ต่อไปอย่างมีความสุข ซึ่งการสอนลูกให้เรียนรู้เรื่องการคิดคำนวณนั้นก็ไม่ยาก สามารถทำตามเทคนิคเหล่านี้ได้เลย 

 

 

  • สอนให้เข้าใจอย่าใช้วิธีท่องจำ

 

การท่องจำอาจทำให้จดจำได้ชั่วคราว แต่การทำความเข้าใจจะทำให้องค์ความรู้นั้นอยู่ติดตัวตลอดไป พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักพื้นฐานของคณิตศาสตร์ เช่น รู้จักตัวเลข การเพิ่มการลด โดยอาจหาสื่อประกอบการสอนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้ เช่น เอาบล็อคตัวต่อมาให้ลูกนับ เป็นต้น

 

  • สอนสัญลักษณ์ต่าง ๆ

 

การแก้โจทย์คณิตศาสตร์จำเป็นต้องเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ พ่อแม่สามารถเริ่มสอนให้ลูกได้รู้จักกับสัญลักษณ์พื้นฐาน เช่น + (บวก) , - (ลบ)  , × (คูณ) , ÷ (หาร) , = (เท่ากับ) , > (มากกว่า) , < (น้อยกว่า) 

 

  • เรียนรู้โจทย์คณิตศาสตร์เบื้องต้น

 

เด็กวัยอนุบาล สามารถเรียนรู้การบวกลบได้แล้ว เช่น 3+2=5, 8-2=6 เป็นต้น เมื่อลูกเข้าใจวิธีการบวกลบและได้ฝึกคิดบ่อย ๆ ก็จะสามารถตอบได้อย่างรวดเร็ว

 

  • ฝึกแก้โจทย์ปัญหา

 

ความเชี่ยวชาญเกิดจากการหมั่นฝึกฝน พยายามตั้งโจทย์ให้ลูกได้ฝึกคิดบ่อย ๆ โดยเริ่มจากโจทย์ที่ง่าย แล้วพัฒนาให้ยากขึ้น

 

  • เล่นเกมคณิตศาสตร์

 

สำหรับเด็กเล็ก พ่อแม่อาจฝึกให้เค้าได้คิดคำนวณผ่านเกมหรือกิจกรรมต่าง ๆ แทนการตั้งโจทย์คำถาม เช่น ให้นำขนมมาใส่ในถ้วยตามตัวเลขที่กำหนด 

 

  • สอดแทรกคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

 

เพราะคณิตศาสตร์อยู่รอบตัว พ่อแม่จึงสามารถสอนเลขแก่ลูกได้จากกิจวัตรต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น พาลูกไปซื้อของในตลาด แล้วให้ลูกช่วยคิดว่าต้องจ่ายกี่บาท ต้องทอนกี่บาท 

 

  • ให้คำแนะนำ กำลังใจ และคำชม

 

ให้ความช่วยเหลือแนะนำสั่งสอนเมื่อเค้าไม่เข้าใจ รวมถึงให้กำลังใจเมื่อทำไม่ได้ และให้คำชมเมื่อทำสำเร็จ และอย่าเร่งรัดกดดันว่าลูกต้องทำให้ได้ ซึ่งจะกลายเป็นทำให้ลูกเกลียดคณิตศาสตร์ไป