พฤติกรรมของเด็ก พัฒนาการ สมองและอารมณ์

พัฒนาอารมณ์
Share | 0 | Posted On 01 Oct 2019

สูตรเด็ดเรียนดี ด้วยกาารฝึกให้ลูกมีสมาธิ

เมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียน พ่อแม่หลายคนอาจพบปัญหาว่าลูกไม่ค่อยมีสมาธิ ไม่สนใจที่จะเรียนรู้หรือสนใจแค่เพียงระยะสั้น ๆ ขณะทำการบ้านแม้หนังสือจะเปิดอยู่แต่ตากลับมองไปทางอื่น หรือเอาแต่เล่นไม่สนใจเวลาคุณครูสอนหนังสือ ซึ่งไม่ผิดเลยที่จะเกิดความกังวล แต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กในวัยนี้แตกต่างจากผู้ใหญ่ พวกเขามีความสนใจอยากรู้อยากเห็นเรื่องต่าง ๆ ตลอดเวลา เมื่อรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่น่าสนใจแล้วหรือมีอย่างอื่นที่ดูน่าสนใจกว่า เด็กก็พร้อมที่จะหันไปทำอย่างอื่นแทน จึงดูเหมือนไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใด ๆ ได้นาน ทั้งนี้พ่อแม่สามารถที่จะช่วยฝึกสมาธิให้กับลูกได้ตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อช่วยให้เขามีพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่

 

 

เคล็ดลับง่าย ๆ ในการช่วยสร้างสมาธิให้กับลูก 

1. สร้างบรรยากาศที่สงบ ลดสิ่งกระตุ้น

พยายามลดสิ่งรบกวนสมาธิของลูก เช่น ปิดทีวี ไม่เดินไปเดินมา ไม่พูดหรือทำเสียงดัง เก็บของเล่นให้เป็นระเบียบ ไม่ใช้มือถือถ้าไม่จำเป็น รวมไปถึงจัดมุมสงบสำหรับให้ลูกอ่านหนังสือหรือทำการบ้าน

 

 

2. ฝึกสมาธิด้วยการทำกิจกรรม

สังเกตุว่ากิจกรรมใดที่ลูกสนใจและทำได้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน แล้วชวนเค้าทำกิจกรรมเหล่านั้น อาจจะเป็นการเล่นดนตรี ทำงานศิลปะ ประดิษฐ์สิ่งของ ต่อเลโก้ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการบังคับ และพ่อแม่ควรทำกิจกรรมเหล่านั้นด้วยกันกับลูก

 

 

3. จัดตารางเวลา

กำหนดเวลาในการทำกิจวัตรประจำวัน โดยสิ่งสำคัญคือให้ลูกได้มีส่วนร่วมในการจัดทำตารางเวลาของตนเองด้วย เพื่อให้พวกเค้าไม่รู้สึกว่าถูกบังคับและรู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง เริ่มหรือสิ้นสุดกิจกรรมนั้นเมื่อไหร่ ซึ่งจะทำให้เกิดสมาธิตามมานั่นเอง

 

 

4. กำหนดเป้าหมายสั้นๆ

ความสนใจของเด็กจะอยู่ที่ประมาณ 15-20 นาที ดังนั้นการทำกิจกรรมใด ๆ ควรกำหนดเป้าหมายไม่ให้นานเกินไป เช่น ให้อ่านหนังสือทีละหนึ่งบท หรือให้วาดรูประบายสีครั้งละหน้า 

 

 

5. อ่านนิทานก่อนนอน

เป็นการฝึกให้ลูกมีสมาธิและทักษะในการฟัง โดยอาจตั้งคำถามเป็นระยะให้ลูกตอบเพื่อฝึกทักษะการคิดควบคู่ไปด้วย

 

 

6. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเห็น

ผู้ใหญ่ในบ้านควรช่วยกันปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้เด็กได้เห็น เช่น นั่งอ่านหนังสือเงียบ ๆ อยู่ข้าง ๆ ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้การมีสมาธิกับสิ่งต่าง ๆ นั้นเป็นอย่างไร

 

 

7. ทำอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่นานพอ

ทริคสำคัญที่สุดคือในแต่ละข้อนั้นต้องทำอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำสม่ำเสมอ จึงจะเห็นผลลัพธ์ได้ และอย่าลืมที่จะชมเชยหากลูกทำได้สำเร็จ เพื่อเป็นกำลังใจให้เค้าพัฒนาตัวเองต่อไป