พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กวัยประถมต้น

พัฒนาอารมณ์
Share | 0 | Posted On 07 Aug 2019

เด็กวัยประถมต้น (6-9 ขวบ) เป็นช่วงวัยที่ถูกคาดหวังให้เรียนรู้หลายอย่าง ทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนั้นพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยนี้จึงมีทั้งความสุขและความทุกข์เกิดขึ้น ดังนี้

  1. มีความสุข มีความสนุกสนาน เนื่องจากได้ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อน และยังมีเวลาที่จะได้เล่นอยู่ 

       2. มีความกลัว เช่น กลัวความมืด กลัวสัตว์ กลัวเสียงฟ้าร้อง รวมไปถึงมีความวิตกกังวล เช่น กลัวสอบไม่ได้ กลัวเพื่อนล้อ

      3. มีอารมณ์โกรธ โดยมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่แตกต่างกันระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย อาจจะมีการใช้ความรุนแรงทั้งทางกายและวาจา พูดขู่ หรือไม่พูดด้วย

 

จะเห็นได้ว่าเด็กช่วงวัยนี้จะเรียนรู้และรู้จักอารมณ์ในทุกรูปแบบ ทั้งความสุข สนุก โกรธ เสียใจ กลัว หรือวิตกกังวล ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่รอบตัวควรจะแนะนำให้เด็กในวัยนี้เข้าใจและมีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้พวกเค้าสามารถจัดการกับอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเองได้ โดยการหมั่นสังเกตุและพูดคุยเพื่อให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย รวมถึงพยายามจัดสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น ไม่อยู่ท่ามกลางเสียงดังบ่อย ๆ จนทำให้เด็กรู้สึกหงุดหงิด และที่สำคัญคือเป็นต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการอารมณ์ด้วย


ทั้งนี้อาจหากิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจให้เด็กได้ทำ เช่น 

 

  • กีฬา

 

นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว กีฬายังช่วยให้เด็กเรียนรู้การควบคุมอารมณ์อีกด้วย เพราะเด็กต้องเข้าใจและทำตามกติกา รู้จักแพ้ ชนะ ให้อภัย 

  • ดนตรี

 

ดนตรีเป็นตัวช่วยอย่างดีที่ช่วยพัฒนาอารมณ์ให้อ่อนโยน ลดความก้าวร้าว และช่วยเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็กได้

 

  • ศิลปะ

 

การทำงานศิลปะ เช่น วาดรูป ประดิษฐ์สิ่งของ ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะการประสานงานของร่างกายกับสมอง และยังช่วยผ่อนคลายจากความตึเครียด ทำให้เด็กเข้าใจอารมณ์และสามารถสื่ออารมณ์ความคิดของตนเองผ่านทางงานศิลปะ

 

  • ออกไปเที่ยวที่ใหม่ ๆ

 

การได้ไปสถานที่ใหม่ ๆ จะช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเดิม ๆ กระตุ้นให้เด็กมีความกระตือรือร้น ตื่นเต้น รู้สึกแปลกใหม่ และช่วยสร้างความสุขให้กับเด็กได้