7 วิธีพัฒนา IQ และ EQ ของเด็กวัยเรียน

พัฒนาทักษะ
Share | 0 | Posted On 02 Jul 2019

เมื่อถึงวัยเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองอาจลดบทบาทการเป็นครูของบุตรหลานลง แล้วฝากความหวังไว้กับโรงเรียน แต่เด็กในวัยนี้ควรได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะที่อยู่บ้าน เพื่อพัฒนาไอคิว (IQ) และอีคิว (EQ) ของเด็กได้อย่างเต็มที่ โดยมีวิธีที่สถาบันพัฒนาความฉลาดและเสริมสร้างทักษะสมองได้แนะนำไว้เป็นแนวทางดังนี้

  1. เข้านอนแต่หัวค่ำ

เด็กควรนอนแต่หัวค่ำ เพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนอย่างเพียงพอ และตื่นแต่เช้าอย่างอารมณ์ดี สมองปลอดโปร่ง พร้อมที่จะเรียนรู้ในวันใหม่ได้อย่างเต็มที่ โดยเวลาที่เหมาะสมคือประมาณ 20.00 น.

  1. รับประทานอาหารเช้า

อาหารเช้านอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการเริ่มวันใหม่แล้ว ยังมีผลต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของสมองด้วย เด็กวัยเรียนควรรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ทุกวันอย่างเพียงพอ ควรเปิดโอกาสให้ได้ลองอาหารที่หลากหลาย เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนและทำให้ไม่เบื่ออาหาร

  1. ออกกำลังกายทุกวัน

ควรจัดเวลาให้เด็กได้ออกกำลังเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน ลองสังเกตความสนใจของเด็กว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร แล้วเลือกกีฬาหรือกิจกรรมให้ลูกทำตามความต้องการ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการออกกำลังกาย

  1. รับผิดชอบในหน้าที่

เด็กวัยนี้ควรเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง เช่น เก็บของเล่นของใช้ของตนเอง หรืออาจมอบหมายงานบ้านบางอย่างให้ช่วย โดยทำให้เห็นเป็นเรื่องสนุก อาจมีการสับเปลี่ยนหน้าที่หรือให้เด็กเลือกงานที่ตนเองอยากลองทำ

  1. แบ่งเวลาดูทีวี-เล่นเกมให้เหมาะสม

ทีวี คอมพิวเตอร์ และมือถือ กลายเป็นสื่อนิยมของเด็กในสมัยนี้ไปแล้ว พ่อแม่จึงควรกำหนดเวลาการดูทีวีหรือเล่นเกมให้กับลูก โดยอาจกำหนดไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง และเพิ่มเวลาให้เล็กน้อยในวันหยุด

  1. ทำงานอดิเรกที่ชอบ

ให้เด็กได้ลองทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ค้นพบว่าเด็กสนใจหรือถนัดในเรื่องใด นอกจากจะได้ประสบการณ์การเรียนรู้แล้ว ยังเป็นการคลายเครียดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย

  1. ฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอ

เด็กที่มีสมาธิจะสามารถเรียนรู้ได้ไวและความจำดี จึงควรชวนลูกทำสมาธิทุกวัน ครั้งละประมาณ 8-12 นาที ในช่วงก่อนนอนหรือตอนเช้า