พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กวัยประถมต้น

พัฒนาอารมณ์
Share | 0 | Posted On 01 Jun 2019

 

         สำหรับเด็กวัยประถมต้น (6-9 ขวบ) ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถเพิ่มขึ้นหลายด้าน สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดี ชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่ง ทรงตัวได้ดี คล่องแคล่ว และมีกำลังมากขึ้น สามารถกระโดดไกล วิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยานสองล้อ เตะฟุตบอล ส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็กสามารถใช้การได้ดีขึ้น ระบบประสาทและการเคลื่อนไหวทำงานสอดคล้องกัน จึงใช้มือและนิ้วหยิบจับและควบคุมสิ่งของ ปั้นและประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์เรียนรู้

 

  • รูปร่าง: มีรูปร่างสูงและค่อนข้างจะผอมกว่าวัยอนุบาล เด็กชายและเด็กหญิงจะมีน้ำหนักและส่วนสูงเท่า ๆ กัน มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 3-3.5 กิโลกรัมต่อปี และมีความสูงเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 6 เซนติเมตร

  • ฟัน: ฟันแท้ซี่แรกเริ่มขึ้นเมื่ออายุ 6 ปี ได้แก่ ฟันหน้าซี่กลางและฟันกรามซี่ที่ 1 บนและล่าง และทยอยขึ้นไปจนถึงอายุ 17-21 ปี

  • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: มีกำลังและการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อซับซ้อนมากขึ้น การใช้และบังคับกล้ามเนื้อต่าง ๆ ดีขึ้นมาก จึงควรส่งเสริมให้เด็กวัยนี้ได้เล่นกีฬา ได้ออกกำลังกาย ได้เคลื่อนไหว

  • กล้ามเนื้อมัดเล็กเด็กสามารถใช้มือและนิ้วจับดินสอได้ดีมากขึ้น สามารถเขียนหรือวาดรูปต่างๆที่ซับซ้อนขึ้น สามารถทำงานที่ประณีตอย่างงานปั้นหรืองานแกะสลักได้ นอกจากนี้การประสานงานของระบบประสาทและการเคลื่อนไหวก็จะทำงานสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดี

 

พ่อแม่ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของลูก ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการให้ลูกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบ 5 หมู่ เพื่อให้เซลล์สมองเติบโตเต็มที่ มีการสร้างเส้นใยประสาทที่ต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมด้านความจำและสมาธิ จะทำให้ลูกเรียนรู้ได้ง่ายและเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ลูกยังจำเป็นต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นระยะและฉีดวัคซีนตามกำหนด