8 เหตุผลที่ทำให้นักศึกษาจบใหม่ไม่ก้าวหน้า

พัฒนาทักษะ
Share | 0 | Posted On 16 Feb 2019

   8 เหตุผลนี้ไม่ได้บอกว่านักศึกษาจบใหม่จะต้องไม่ก้าวหน้าทางการงานนะครับ แต่เป็นเหตุผลที่บอกเพื่อให้พวกเราปรับตัวไม่ให้ตกอยู่ในกับดักเหล่านี้ จะได้ก้าวหน้าได้อย่างไม่ต้องกลัวอีกต่อไป

 

1. ขาดความพร้อมในการทำงาน

   เด็กจบใหม่ โดยส่วนมากไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานองค์กรมาก่อน แม้อาจเคยทำในช่วงที่ไปฝึกงานก็เป็นระยะเวลาที่ถือว่าน้อยอยู่ดี เมื่อการทำงานจริงมาถึงมันจะแตกต่างจากทั้งการฝึกงาน และต่างจากรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก เพราะเราจะไม่ใช่เด็กอีกต่อไป ถ้าทำงานไม่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย บางครั้งอาจไม่ได้รับโอกาสเลยก็เป็นไปได้

 

2. ไม่มีความสามารถ

   คุณอาจจะผ่านการสัมภาษณ์ ผ่านการทดสอบมามากมาย แต่ไม่แน่ว่าสิ่งที่คุณผ่านมาจะตอบได้ว่าคุณมีความสามารถพอจะทำงานที่นี่ สิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ต้องใช้จริงอาจไม่เหมือนกันเลยก็ได้

 

 

3. ไม่ชำนาญในงานที่ทำ

   การขาดประสบการณ์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของเด็กจบใหม่ และการไม่มีประสบการณ์ยังทำให้คุณไม่รู้ว่างานด้านไหนเป็นงานด้านที่คุณเก่งกับมันได้จริงๆ บางงานคุณอาจไม่ถนัดกับมันเลยตามธรรมชาติของคุณ การได้ทำงานแบบนี้เป็นการทำให้คุณรู้จักตัวเองดีขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการเลือกงานในอนาคตของคุณ

 

4. ขาดกำลังใจ

   การทำงานที่ยาก หากคุณเป็นคนที่มีทัศนคติไม่ดี หรือคิดลบ การทำงานยากๆจะกลายเป็นเรื่องร้ายไปในทันที แต่หากคุณมองโลกในแง่บวกได้ งานแบบนี้จะพัฒนาความสามารถของคุณไปได้มากกว่างานง่ายๆมาก แต่บางครั้งการกดดันจากการทำงานยากๆนานๆ อาจทำให้คุณหมดกำลังใจได้ การพักผ่อน หรือได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างบ้างจึงเป็นตัวช่วยที่ดีครับ

 

 

5. ไม่กล้าตัดสินใจ

   ผู้ที่ตัดสินใจ คือ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานนั้น การที่คุณเป็นเด็กจบใหม่อาจทำให้คุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจเรื่องบางเรื่องด้วยตัวเอง จำเป็นต้องรอพี่ หรือหัวหน้างานเป็นคนตัดสินใจ แต่ในบางสถานการณ์งานบางงานจำเป็นต้องให้คุณตัดสินใจทันที หากไม่กล้าตัดสินใจบางครั้งอาจกลายเป็นผลเสียแทนก็ได้

 

6. ทีมไม่เวิร์ก

   ทีมถือเป็นอีกเรื่องที่มีความมสำคัญ เพราะในการทำงานส่วนมากจำเป็นต้องทำงานเป็นทีม หรือทำร่วมกับผู้อื่นเสมอ แม้ตัวเราอาจไม่ใช่จุดอ่อนของทีม แต่ในทีมมีคนที่ทำงานช้า หรือขาดความรับผิดชอบ เราเองก็อาจไม่ก้าวหน้าไปตามคนๆนั้นได้

 

 

7. ขาดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

   หากคุณเป็นพนักงานใหม่ อย่าคาดหวังว่าผู้อื่นจะต้องเข้ามาคุณ คุณต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเพื่อแนะนำตัวเองให้คนอื่นรู้จัก แต่ถ้าคุณดันเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ไม่ดีก็ต้องปรับตัวเล็กน้อยครับ ไม่งั้นแม้คุณอาจทำงานอยู่ได้แต่คงไม่มีความสุขแน่หากต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันเหมือนอยู่ตัวคนเดียวแบบนี้

 

8. ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้

   ทั้งสภาพการทำงาน เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ระยะเวลา หรือการเดินทาง ทุกสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้เราไม่อยากทำงานได้เสมอ ซึ่งเราต้องหาทางปรับดูก่อนเท่าที่เป็นไปได้ว่าเรายังรับสภาพนี้ได้ไหม หรือยังอดทนกับสภาพนี้ไหวไหม ถ้าไหวก็ลุยต่อได้ แต่ถ้าไม่ไหวการเลือกสภภาพแวดล้อมใหม่ๆจึงเป็นทางออกที่ดีกว่า

 

ที่มา : campus-star