โรงพยาบาลเอกอุดร

โรงพยาบาล
Share | 12 | Posted On 01 Mar 2016 - 31 Dec 2016

ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องและค่ายา ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

กรุณาแสดงคูปองก่อนรับสิทธิ์

555/5 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042-342555 , 042-341033
Website www.aekudon.com
E-mail marketingaekudon@gmail.com