เฉลิมฟิล์มกระจก | มรดกแห่งความทรงจำ

นิทรรศการ
Share | 206 | Posted On 17 Jun 2018

 

          นิทรรศการที่เพื่อนๆทุกคนควรชม เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก คืออีกหนึ่งนิทรรศการดีๆ ที่คนไทยควรตีตั๋วเข้าชม ซึ่งนิทรรศการนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณ ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจาก UNESCO โดยภาพฟิล์มกระจกเหล่านี้บอกเล่าถึงจุดเปลี่ยนของสยามและโลกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 7

 

 

 

          สำหรับฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณนี้มีจุดเริ่มต้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพบนฟิล์มกระจกเปียกเข้ามาในราชสำนัก ทว่าด้วยความเชื่อเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่ถูกโยงไปถึงความตายของบุคคลที่ถูกบันทึกภาพลงไป ภาพถ่ายจึงเริ่มได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 4

 

 

 

          อีกเหตุผลที่เพื่อนๆควรแวะมาชมนิทรรศการนี้ เพราะปกติแล้วฟิล์มกระจกและต้นฉบับภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณจะถูกเก็บรักษาไว้ในกล่องไม้และห้องควบคุมอุณหภูมิอย่างดีภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติเท่านั้น (หากอยากชมต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า) นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกจากยูเนสโก้ เป็นชิ้นที่ 5 ของไทยต่อจาก ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแห่งหลักที่ 1, เอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยาม, จารึกวัดโพธิ์ และบันทึกการประชุมคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรอบ 100 ปี

 

 

ที่มา : timeout.com