นิทรรศการ "ทัศนียมรรคา" ชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นิทรรศการ
Share | 790 | Posted On 25 Dec 2016

ในทุกๆครั้งที่เราเห็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ออกไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ พระองค์มักทรงมีกล้องติดพระวรกายไปด้วยตลอด ในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กับนิทรรศการ "ทัศนียมรรคา" ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้ในช่วงปี 2558-2559 เพื่อจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ จำนวน 168 ภาพ โดยนิทรรศการในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560 สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00น.

 

ที่มา: www.prachachat.net