เชิญชมศิลปะรำลึกถึงพ่อหลวงในนิทรรศกาล “คิดถึงพ่อ”

นิทรรศการ
Share | 165 | Posted On 14 Dec 2016

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กลุ่มศิลปินจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รวมตัวกันเพื่อวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดแสดงเป็นนิทรรศการในชื่อว่า “คิดถึงพ่อ” ซึ่งผู้สนใจสามารถไปชมกันได้ที่ท่ามหาราชตั้งแต่วันนี้ – 31มกราคม 2560

ลิงค์ข้อมูล: www.matichon.co.th