New Slide

กลับมาอีกครั้ง GSB GEN Campus Star 2018

อื่นๆ
Share | 1,218 | Posted On 09 Aug 2018

สวัสดีครับเพื่อนๆ ชาว GSB GEN ทุกคน วันนี้ออมทรัพย์มีกิจกรรมดีๆ มาฝากกัน นั่นก็คือ กิจกรรม GSB GEN Campus Star 2018 !!

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย-หญิง

- มีภูมิลำเนา หรือ ศึกษาในมหาวิทยาลัย ในภูมิภาคที่จะสมัครเท่านั้น

- ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรือเทียบเท่า หรือระดับปวส. อายุระหว่าง 17-23 ปี เท่านั้น

- บุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก

- มีทัศนคติที่ดี มีปฎิภาณไหวพริบ รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

- ผู้สมัครต้องมีบัญชี และบัตรเดบิต กับธนาคารออมสิน

*หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับตำแหน่งจากการประกวด GSB Gen Campus Star จากทุกภูมิภาค ในโครงการปี ก่อนหน้า 2018 จะไม่สามารถเข้าร่วมประกวดโครงการนี้ได้อีก

 

รอบคัดเลือกตัวแทนภาค GSB GEN CAMPUS STAR 2018

- วันแรก : ทำการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าสมัคร เพื่อค้นหา 20 คนสุดท้าย สำหรับแสดงความสามารถในวันถัดไป

เงื่อนไขการรับสมัคร : ผู้สมัครทุกคน ต้องมีบัญชี และบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน

- วันที่สอง : ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย แสดงความสามารถและตัดสินผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนภาค จำนวน 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) เพื่อจะได้เป็นตัวแทนภาคไปประกวดรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานคร

 

รางวัลตัวแทนภาค

- ผู้ได้รับตำแหน่งตัวแทนภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 25,000 บาท (ชาย 2 หญิง 2)

- รางวัลขวัญใจประจำภาค จะได้รับทุนการศึกษา คนละ 5,000 บาท (ชาย 1 หญิง 1 )

- สำหรับคนที่เข้ารอบ แต่ไม่ได้รับตำแหน่งจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท

*หมายเหตุ : หากผู้ได้รับตำแหน่งไม่สามารถไปประกวดรอบสุดท้ายได้ ผู้ได้รางวัลขวัญใจประจำภาคจะได้เป็นตัวแทนไปประกวดรอบสุดท้ายแทน

 

รอบตัดสิน GSB GEN CAMPUS STAR 2018

- สถานที่ : ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์

- วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561

 

รางวัลชนะเลิศ GSB GEN CAMPUS STAR 2018

- ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 200,000 บาท

- ทำงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้ธนาคารออมสิน

- ทำงานประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้กับนิตยสาร Campus Star พร้อมโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง

- ขึ้นปกนิตยสาร Campus Star

 

รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 100,000 บาท

รางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 2 – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 50,000 บาท

รางวัล popular view (ช-ญ) – ทุนการศึกษา (ชาย-หญิง) คนละ 10,000 บาท

 

 

-----------------การรับสมัคร-----------------

 

 

1. สมัครได้ที่บูธกิจกรรม GSB GEN CAMPUS STAR 2018

2. สมัครในวัน Audition ตั้งแต่ เวลา 10.00-13.00 น.

3. ส่งใบสมัครมาที่นิตยสาร Campus Star หรือผ่าน FB : CampusStars

4. สมัครผ่านเว็บไซต์ www.campus-star.com

 

หรือ ยื่นสมัครด้วยตัวเองภายในงาน ใบสมัคร

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 502 0700 ต่อ 7351, 7844, 7817

หรือสอบถามทางแฟนเพจ FB : CampusStars