ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

กิจกรรม
Share | 454 | Posted On 03 Sep 2019

ได้ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดในโครงการ GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – All Star Talant เพื่อค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุระหว่าง 17-23 ปี จากทั่วประเทศ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ ปฏิภาณ ไหวพริบ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม รวมทั้งมีบุคลิกภาพที่ดี

ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยนิตยสาร Campus Star (แคมปัส สตาร์) ในเครือ โมโน กรุ๊ป ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งล่าสุดกับการเดินทางไปเปิดรับสมัครภาคแรกนั่นก็คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

สำหรับผู้ชนะตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาคนละ 25,000 บาท พร้อมกับเป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมกับการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 – All Star Talant ระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์

ส่วนน้อง ๆ ที่ได้รับรางวัลชมเชย (ชาย 1 หญิง 1) จะได้รับรางวัลทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และน้อง ๆ คนที่เข้ารอบ แต่ไม่ได้รับตำแหน่งจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย (คนที่ 1) ได้แก่

B-05 นาย ณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล (เอม) ม.ขอนแก่น

B-05 นาย ณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล (เอม) ม.ขอนแก่น

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย (คนที่ 2) ได้แก่

B-07 นาย ภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท) ม.มหาสารคาม

B-07 นาย ภัทรชัย พิบูลย์ (พาร์ท) ม.มหาสารคาม

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง (คนที่ 1) ได้แก่

G-05 นาวสาว ศิริกาญจน์ วงศ์สิทธิ์ (มายด์) ม.ขอนแก่น

G-05 นาวสาว ศิริกาญจน์ วงศ์สิทธิ์ (มายด์) ม.ขอนแก่น

ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง (คนที่ 2) ได้แก่

G-10 นางสาว พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิมพ์) ม.มหาสารคาม

G-10 นางสาว พิมพ์ลภัส เกียรติมณีศรี (พิมพ์) ม.มหาสารคาม

รางวัลชมเชย ฝ่ายชาย

B-01 นาย วงศธร วรกิตติกุล (อะตอม) ม.ขอนแก่น

B-01 นาย วงศธร วรกิตติกุล (อะตอม) ม.ขอนแก่น

รางวัลชมเชย ฝ่ายหญิง

G-09 นางสาว รวงข้าว ลุนสะแกวงศ์ (หนูนา) มรภ.อุดรธานี

G-09 นางสาว รวงข้าว ลุนสะแกวงศ์ (หนูนา) มรภ.อุดรธานี

ภาพผู้ที่ได้รับรางวัล จากการประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2019 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ชนะเลิศ ตัวแทนภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ GSB GEN CAMPUS STAR 2019

ศิลปิน เบ๊นซ์ Gelato & C-cray : GSB GEN CAMPUS STAR 2019 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 GSB GEN CAMPUS STAR 2019

URboyTJ & เบ๊นซ์ Gelato & C-cray

ร่วมลุ้นให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขัน GSB GEN CAMPUS STAR 2019 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เบ๊นซ์ Gelato 

เบ๊นซ์ Gelato

เบ๊นซ์ Gelato 

C-cray

C-cray

C-cray

URboyTJ

URboyTJ

URboyTJ