ประกาศรางวัลผู้โชคดีในกิจกรรม GSB GEN TOP FAN

กิจกรรม
Share | 1,402 | Posted On 23 Mar 2017

 

ขอแสดงความยินดีกับ

คุณพรรณี ลิ้มทองสุข #รหัสสมาชิก 00791XX

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล IPHONE 7 จากกิจกรรม GSB GEN Top Fan ยินดีด้วยครับ

 

เงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์

- ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน และ Username ในการเข้าระบบมาที่ E-mail: info.gsbgen@gmail.com ภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 *หากเลยกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

- ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีของรางวัลจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัล

- ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่สมาชิกที่กรอกข้อมูลไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องเท่านั้น

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น