ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรม GSB GEN Where is my money

กิจกรรม
Share | 309 | Posted On 13 Oct 2016

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจากกิจกรรม GSB GEN Where is my money

 

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น

  • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้

  • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  • ภายหลังประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม  2559 พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ Fax : 02-891-2883 หรือ E-Mail info.gsbgen@gmail.com

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-891-2882 ในเวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. หากเลยกำหนดเวลาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น