ภาพบรรยากาศจากกิจกรรม GSB KIDS CAMP

กิจกรรม
Share | 229 | Posted On 28 Apr 2016

ภาพบรรยากาศกิจกรรม GSB KIDS CAMP

ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2559 

ณ.โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัด นครปฐม

จะสนุกสนานขนาดไหนมาชมจากภาพกันได้เลยค่ะ