พ่อแม่ควรทำอย่างไร เมื่อลูกต้องเรียนออนไลน์

ข่าวเด่น
Share | 251 | Posted On 30 May 2020

       แม้โรงเรียนจะเลื่อนเปิดเทอมไปเป็นวันที่ 1 ก.ค. 63 แต่ก็มีหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ออกมาให้เด็ก ๆ ได้ศึกษากันจากที่บ้าน ซึ่งนับว่าเป็นวิถีที่แปลกใหม่สำหรับทั้งเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครอง วันนี้จึงขอแนะนำวิธีที่คุณพ่อคุณแม่จะสามารถนำไปใช้ เพื่อให้สามารถรับบทบาทเป็นคุณครูในภาวะจำเป็น และช่วยให้ลูกสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  • วางแผนการเรียนออนไลน์ร่วมกัน

 

พ่อแม่และลูกสามารถวางแผนการเรียนออนไลน์ในแต่ละวันร่วมกัน โดยกำหนดตารางเรียนว่าวันไหน เวลาไหน อยากจะเรียนอะไร โดยสิ่งที่ต้องคำนึงคือหลักสูตรและเวลาเรียนที่ต้องเหมาะสมตามวัยของเด็ก และที่สำคัญคือต้องปฎิบัติตามตารางเรียนที่กำหนดร่วมกัน 

 

 

  • จัดสรรเวลา

 

กำหนดเวลาในการเรียนออนไลน์ให้ชัดเจน โดยอาจเริ่มจากการเรียนในระยะเวลาสั้น ๆ ก่อนเพื่อให้ลูกได้ปรับตัว แล้วค่อย ๆ เพิ่มเวลาขึ้นหากเห็นว่าลูกมีความพร้อมหรือสมาธิในการเรียนมากขึ้น และอย่าลืมแบ่งเวลาพักและให้ลูกได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นหรือเล่นด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเครียด

 

 

  • จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

 

ควรจัดมุมสำหรับให้ลูกเรียนออนไลน์โดยพยายามอย่าให้มีสิ่งเร้าอื่น ๆ ที่จะทำให้เด็กเสียสมาธิ เช่น ไม่มีของเล่น หรือไม่เปิดทีวี คอมพิวเตอร์ วิทยุ ที่ไม่ใช่บทเรียนในระหว่างที่ลูกกำลังเรียนออนไลน์ รวมถึงควรเป็นมุมที่สงบ อากาศถ่ายเท ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป และมีแสงสว่างเพียงพอ

 

 

  • พูดคุยและสังเกตุลูก

 

พ่อแม่ควรกระตุ้นให้ลูกสนใจเรียน เช่น การพูดคุยเกี่ยวกับบทเรียนที่เรียนในแต่ละวัน ช่วยสอนหรือตอบคำถามหากลูกมีข้อสงสัยหรือตามบทเรียนไม่ทัน กระตุ้นให้ลูกตั้งคำถามเกี่ยวกับบทเรียน รวมไปถึงซักถามหรือสังเกตุพฤติกรรมว่าลูกมีปัญหาในการเรียนออนไลน์หรือไม่เพื่อปรับวิธีการเรียนออนไลน์ให้เหมาะสมกับลูกมากขึ้น

 

 

  • ดูแลพฤติกรรมออนไลน์

 

ไม่ควรปล่อยให้ลูกเรียนออนไลน์โดยลำพัง เพราะแพลตฟอร์มดิจิทัลเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ สามารถทำอย่างอื่นนอกจากการเรียนได้ เช่น แชทคุยกับเพื่อน เล่นเกม หรือดูคลิปต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้ไม่ได้เรียนตามที่ตั้งใจ ยังมีความเสี่ยงที่จะเข้าถึงคอนเท้นที่ไม่เหมาะสมอีกด้วย