ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก GSB GEN DANCING KIDS

ข่าวเด่น
Share | 334 | Posted On 10 Jan 2019

ประกาศรายชื่อ ทีม GSB GEN DANCING KIDS

GDGM JUNIOR
GOOD NICE TEAM
MN all star
Kids D Team
KRPC Junior
The Up
Wonder Group
Dream Team

รายงานตัว 09.00 น. ณ หอประชุมบุรฉัตร
เริ่มแข่งขัน 10.00 น.
ทีมงานจะแจ้งลำดับการแข่งขันอีกครั้ง