แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของเด็กยุคดิจิทัล Co-Learning Space 24 ชม.

ข่าวเด่น
Share | 314 | Posted On 29 Nov 2017

วิถีการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาในยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนที่ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนและห้องสมุดอีกต่อไป เพราะการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นผู้เริ่มตั้งคำถาม และออกค้นคว้าหาข้อมูลจากสิ่งต่างๆ รอบตัว “ศูนย์การค้า” จึงกลายเป็นจุดนัดพบที่สำคัญ สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ ทำการบ้าน ค้นหาไอเดียใหม่ๆ เช่นเดียวกับ ศูนย์การค้า เดอะสตรีท ที่ได้แชร์พื้นที่ส่วนกลาง สร้างเป็น Co-Learning Space (โค เลิร์นนิ่ง สเปซ) ให้นักเรียนนักศึกษามาใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันได้ 24 ชม.

วันนี้ GSB GEN จึงนำภาพบรรยากาศเหล่าคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ Co-Learning Space  ในมุมต่างๆ มาให้ชมกันครับ

 

ภาพและที่มาจาก mthai.com