1 ธันวาคม วันแห่งประวัติศาตร์ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงรับเป็นพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวเด่น
Share | 297 | Posted On 02 Dec 2016

ถือได้ว่าเป็นวันแห่งความปิติยินดีอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ โดยทรงมีดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ ความว่า "ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรามนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง" ซึ่งพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระนามใหม่ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ที่มา: www.khaosod.co.th