ยังมีอยู่ มหาลัยวิทยาลัยรัฐบาล เปิดรับตรง 15 โครงการ หลังแอดมิชชั่น 59

ข่าวเด่น
Share | 620 | Posted On 18 Jun 2016

น้องๆ ที่พลาดโอกาสแอดมิชชั่น 59 ไม่ติด ไม่ต้องเสียใจ เพราะว่ายังมีอีกมหาวิทยาลัยที่ยังมีโครงการเปิดรับตรงอยู่หลายโครงการเลย ทั้งหลักสูตรปกติ ภาคสมทบ และหลักสูตรนานาชาติ วันนี้พี่ได้รวมมาให้แล้วค่ะ ทั้งหมด 15 โครงการด้วยกัน จะมีอะไรมั้งนั้นตามดูกันเลย

1.รับตรงรอบที่ 3 (หลังแอด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

ที่เว็บไซต์ : http://seniorswu.in.th/2016/direct-afterad-59/

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2559)

 

2.รับตรงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าไปสมัครได้เลยที่ : http://academic.reru.ac.th/

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2559)

 

3.รับตรงวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยบรูพา ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://regservice.buu.ac.th/

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 มิถุนายน 2559)

 

4.โครงการรับตรงและทุนการศึกษา ม.หัวเฉียว ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://admission.hcu.ac.th/index.php

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 22 มิถุนายน 2559)

 

5.รับตรง สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รอบที่ 2 ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://www.pbic.tu.ac.th/main/

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 23 มิถุนายน 2559)

 

6.รับตรง 11 สาขา 1,500 คน คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://www.mbs.msu.ac.th/

หรือจะเข้าสมัครออนไลน์ได้ที่ : http://www.mbs.msu.ac.th/app2559/index.php?mn=apply

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายน 2559)

 

7.รับตรงสาขาวิชาพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://vnsp.vettech.ku.ac.th/?0,47

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 มิถุนายน 2559)

 

8.รับตรงคณะนิติศาสตร์ (ภาคสมทบ) มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://www.tsu.ac.th/congratulations/

หรือจะเข้าสมัครออนไลน์ได้ที่ :  http://admission.tsu.ac.th/applicant/projectlist.jsp

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 มิถุนายน 2559)

 

9.รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รุ่น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://reg.ssru.ac.th/rg/index.php/studentapply2559sp

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2559)

 

10.รับตรงการโรงแรม หลักสูตรนานาชาติ (สองปริญญา) ความร่วมมือ Vatel International Business School และมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://www.vatel.co.th/

ระเบียบการและใบสมัครสามารถรับได้ที่ : admissions@vatel.co.th หรือดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.vatel.co.th/en/campus/campus-thailand/admission-and-fees

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2559)

 

11.รับตรงประเภท Walk-In วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่เพจ : Information Ssruic หรือ http://www.ssru.ac.th/

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/0BypJiaMJOR1-OXg2QWpXX1o4V0k/view

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2559)

 

12.รับตรง ระบบโควตา (พิเศษ) ม.แม่โจ้-แพร่ฯ ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://campus.campus-star.com/acnews/14220.html

สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://vichakarn.phrae.mju.ac.th/quotamjup/

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2559)

 

13.รับตรงสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ม.สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://www.uic.psu.ac.th/

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 7 กรกฏาคม 2559)

 

14.รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร ปีการศึกษา 2559

สามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครและขั้นตอนการสมัครได้ที่ : http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-59/

(หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 กรกฏาคม 2559)

 

15.โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบโครงการพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีการอาหาร และ สาขาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2559 
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการสมัครได้ที่ http://www.mfu.ac.th/school/agro2012/news/618

ที่มา campus.campus-star.com