19 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับโลก “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ประจำปี 2015

ข่าวเด่น
Share | 471 | Posted On 04 Feb 2016

ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการจัดอันดับ “มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” หรือ “UI Green Metric World University Ranking” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2016 ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย อินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) การจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมระดับโลกที่มหาวิทยาลัยหลายประเทศให้ความสนใจ เพราะนั่นหมายถึง ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ให้เขียวสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ผลการจัดอันดับของ UI Green Metric University ได้ประกาศผลมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกทั้งสิ้น 407 อันดับด้วยกัน และมีมหาวิทยาลัย ไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลก 19 สถาบันด้วยกัน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ

      

  1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
  2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
  3. Waste management (การจัดการของเสีย) 18%
  4. Water usage (การจัดการน้ำ) 10%
  5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
  6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18% 

อันดับโลก UI Green Metric University ประจำปี 2015 อันดับ 1 เป็นของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) จากสหราชอาณาจักร ได้ไป 7267 คะแนน แชมป์เก่าจากปี 2014 ตามมาด้วยอันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยคอนเนตทิคัต (University of Connecticut) จากสหรัฐอเมริกา ได้ไป 7156 คะแนน, อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University of California, Davis) 7134 คะแนน, อันดับที่ 4 เป็นของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไอร์แลนด์ในไอร์แลนด์ (University College Cork National University of Ireland) 7070 คะแนน และอันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford) 6963 คะแนน ตามลำดับ

 

สำหรับมหาวิทยาลัยไทยอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในประเทศไทย ยังคงเป็นแชมป์เก่าจากปี 2014 นั่นก็คือ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ติดอยู่ในอันดับที่ 30 ของโลก 6219 คะแนน และอันดับที่ 2 ตกเป็นของ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ที่สามารถทำคะแนนจากอันดับที่ 4 ในปีที่แล้ว ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 2ได้สำเร็จ รวมถึงมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งที่ติดอันดับเข้ามาเป็นปีแรก และนี่คือ 19 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอยู่ในอันดับโลก “UI Green Metric World University Ranking 2015”

 

ที่มา : UI Green Metric World University Ranking

Source: http://manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9590000008748