คำศัพท์เหล่านี้ เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบ British หรือ American

เข้าสู่ระบบก่อนเล่น quiz