เตรียมเฮ เด็กดี ออมฟรี 24 ชม. ที่ 7Eleven

31 ตุลาคม 2561
อีกหนึ่งข่าวดี เริ่มต้นใน "วันออมแห่งชาติ" ปีนี้ธนาคารออมสินเปิดให้ออมง่ายๆ ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น "เด็กดี ออมฟรี 24 ชม." เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. 2561 เป็นต้นไปออมง่ายๆ 3 ขั้นตอน เพียง...1. แจ้งความประสงค์ฝากเงิน2. กดเลขบัญชีและเบอร์โทรศัพท์3. ฝ...

กีฬา

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย

 

ตั้งอยู่ชั้นที่ 17 อาคาร 25 ชั้นเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-170-9641, 092-962-5761, 092-962-5762

โทรสาร 02-170-964

e-mail : bsat.thai@gmail.com

 

เว็บไซต์สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย : www.bsatthai.org

e-mail เว็บไซต์สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย : bsatthailand@gmail.com

 

 

เจ้าหน้าที่สมาคม :

คุณจิราพร คงแก้ว

คุณปิยะนุช อินมีเกิด

คุณพรนิภา แซ่ลี้

เว็บไซต์ คณะทำงานด้านบริหารงานผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน : www.basthaireferee.com

e-mail เว็บไซต์สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย : basthaireferee@gmail.com

 

ติดตามความเคลื่อนไหวและดูรายละเอียดเพิ่มเติมของสมาคมได้ทาง www.facebook.com/bsathai