เงินผู้สูงอายุคืออะไร? มีเงื่อนไขการลงทะเบียนอย่างไรบ้างในปีนี้?


เงินผู้สูงอายุ สวัสดิการพื้นฐานที่รัฐบาลมอบให้แก่ผู้สูงวัย

 

เข้าแล้วกับเงินผู้สูงอายุล่าสุดที่เข้าเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดยเป็นการจ่ายให้แก่เหล่าผู้สูงอายุด้วยรูปแบบขั้นบันได ซึ่งการลงทะเบียนนั้นสำหรับรอบนี้ ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 จึงจะสามารถลงทะเบียนเงินผู้สูงอายุได้ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือ สวัสดิการจากรัฐที่จัดเป็นสวัสดิการพื้นฐานสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย โดยจะมีการให้ลงทะเบียนเป็นรอบ ๆ ไปเนื่องจากมีผู้สูงอายุที่อายุเกิน 60 ปี รายใหม่ๆเกิดขึ้นทุกปี ซึ่งเงินผู้สูงอายุก็จะเข้าทุกเดือนเช่นกัน

เงินผู้สูงอายุคืออะไร และการเช็คเงินผู้สูงอายุล่าสุด มีช่องทางไหนบ้าง

เปิดเงื่อนไข ทำอย่างไรจึงจะได้เงินผู้สูงอายุ

เงินผู้สูงอายุ 2567 เมื่อเราพูดถึงคำว่าผู้สูงอายุ ก็ย่อมหมายถึง เงินสวัสดิการที่มอบให้แก่กลุ่มคนเปราะบางที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับเบี้ยได้ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ในช่วงเดือนตุลาคม โดยสามารถรับเงินผู้สูงอายุได้ทุกเดือน หรือ ให้ผู้รับแทนที่มอบอำนาจไปรับแทนให้ได้ ซึ่งการจะลงทะเบียนเงินเยียวยาผู้สูงอายุต้องเตรียมเอกสารคือ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชี ซึ่งจะต้องนำไปทั้งตัวจริงและสำเนาทั้งหมด โดยหากผู้สูงอายุนั้นไม่สามารถมาเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจให้คนมาลงทะเบียนได้เช่นกัน

เงินผู้สูงอายุ เข้าวันไหนกันบ้างสำหรับเงินก้อนนี้

เงินผู้สูงอายุเข้าวันไหน หลายคนคงจะสงสัยแน่นอนหลังจากที่เงินรอบล่าสุดได้เข้ามาแล้วในวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนเดือนอื่นๆนั้น จะออกไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยเราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่ออัพเดทการรับเงินแบบเดือนต่อเดือนย่อมดีกว่าเพื่อกันการสับสน เบี้ยผู้สูงอายุมีการจ่ายเงินอัตราเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันได โดยเงินผู้สูงอายุ เริ่มต้นที่ 600 บาทสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60-69ปี และสูงสุดที่ 1,000 บาทสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป

เงินผู้สูงอายุ เงินไม่เข้า ทำอย่างไร

แม้เราจะบอกว่า เงินสวัสดิการผู้สูงอายุเข้าทุกเดือน แต่ก็ควรตรวจสอบทุกครั้งนะคะ เพราะบ่อยครั้งเรามักจะพบกระทู้เรื่องเงินผู้สูงอายุไม่เข้าติดต่อที่ไหน ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ที่เวปไซต์ https://www.dop.go.th/th/faq/view=968 เพื่อตรวจสอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้น และหากเรามั่นใจว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเข้าเงื่อนไขแน่นอน ก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์  02-2419000 ต่อ 4131 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงินผู้สูงอายุได้เลย หรือสามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาสังคม, สำนักงานเขตได้เลยหากอาศัยที่กรุงเทพมหานคร หรือกรณีที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด สอบถามจากสำนักงานเทศบาล และ อบต. ในภูมิลำเนาของตนได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินไม่เข้าหรือจะลงทะเบียนก็ตาม

แม้ว่าจำนวนเงินอาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่ก็นับว่าเงินผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งหากครอบครัวไหนที่มีผู้สูงอายุในบ้าน ควรลงทะเบียนไว้ให้ เพื่ออย่างน้อยจะได้นำเงินมาใช้จ่ายและหมุนเวียนในสถาณการณ์ปัจจุบันนั่นเอง