14
Nov

คลิกชม GSB GEN Campus Star Popular View ส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวด 5 ภาค

Posted On 14 Nov 2017

รางวัล popular view ตัดสินจาก จำนวนคนดูใน seeme.me ของตัวแทนภาคแต่ละคนที่ได้เข้ารอบ โดยจะมีตัวแทนภาค


29
Jun

ขอเชิญนักศึกษาเข้าประกวด GSB GEN CAMPUS STAR 2017 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท

Posted On 29 Jun 2017

เนื่องด้วย ธนาคารออมสิน ร่วมกับ นิตยสาร Campus Star ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หน้าตาดี มากความสามารถ สมัค


03
Jun

ชมบรรยากาศความอบอุ่น กิจกรรม GSB GEN Family Bikes 2017 ครอบครัวขาปั่น เที่ยวหัวหินถิ่นพ่อหลวง ตอนที่ 2 เรียนรู้ตามรอยพ่อหลวง

Posted On 03 Jun 2017

มาสูดบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวขาปั่นกันต่อครับ กับภาพความน่ารักและความอุ่นภายในครอบครัวของกิจกรร


01
Jun

ชมบรรยากาศความประทับใจ กิจกรรม GSB GEN Family Bikes 2017 ครอบครัวขาปั่น เที่ยวหัวหินถิ่นพ่อหลวง ตอนที่ 1 ตามรอยพ่อหลวง

Posted On 01 Jun 2017

ผ่านไปแล้ว 1 เดือนเต็มสำหรับกิจกรรม GSB GEN Family Bikes 2017 ครอบครัวขาปั่น เที่ยวหัวหินถิ่นพ่อหลวง


02
May

รวมภาพความประทับใจจาก กิจกรรม GSB GEN Family Bike 2017 ครอบครัวขาปั่น ท่องหัวหิน ถิ่นพ่อหลวง

Posted On 02 May 2017

รวบรวมภาพความประทับใจ ของขาปั่นกว่า 2,500 ท่าน ที่รวมตัวกันปั่นตามรอยพ่อหลวงร่วมกับธนาคารออมสินและ G