ระยะเวลาของกิจกรรม

ร่วมสนุก ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 8 สิงหาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์รับรางวัลภายใน วันที่ 17 สิงหาคม 2561

กติกาการร่วมสนุก

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.gsbgen.com โดยผ่านหน้ากิจกรรม
2. กรณีสมัครลงทะเบียนใหม่ จะต้องยืนยันตัวตน (Verify E-mail) ในอีเมล์ที่ใช้สมัครไว้
3. ทีมงานจะมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ ยืนยันตัวตน (Verify E-mail) เท่านั้น
4. ทางโครงการจะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากระบบคอมพิวเตอร์
5. หากตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดมีเจตนาทุจริต ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม จะทำการตัดสิทธิ์ทันที
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เงื่อนไขการรับของรางวัล

1. ภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อยืนยันตัวตนภายในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยการส่งสำเนาบัตรประชาชนมาที่ E-Mail: info.gsbgen@gmail.com ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.- 17.00 น. หรือ inbox fanpage : GSB Generation หากเลยกำหนดเวลาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
2. หลังจากผู้โชคดีได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีต้องถ่ายภาพยืนยันว่าได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วให้ทางโครงการทาง ที่ E-Mail info.gsbgen@gmail.com หรือ inbox fanpage : GSB Generation
3. สงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
4. รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ