การกลับมาสานต่อความสนุก กับรายการ Reality Game Show สำหรับวัยเกรียน
ที่ไม่ต้องเก่งระดับเซียน ไม่ต้องเกรียนระดับเทพ แต่พร้อมที่จะมาสนุกและค้นหาตัวเอง
ผ่านการใช้ทักษะส่วนตัวเป็นอาวุธตามแนวพหุปัญญา ได้แก่ ร่างกาย สายตา ภาษา ตรรกะ และดนตรี
กับการชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท
หากคิดว่าชีวิตตัวเองท้าทายไม่พอ อยากเจออะไรใหม่ ๆ
ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเอง เกรียนอัจฉริยะคนต่อไปอาจเป็นคุณ

การกลับมาสานต่อความสนุก กับรายการ Reality Game Show สำหรับวัยเกรียน ที่ไม่ต้องเก่งระดับเซียน ไม่ต้องเกรียนระดับเทพ แต่พร้อมที่จะมาสนุกและค้นหาตัวเอง ผ่านการใช้ทักษะส่วนตัวเป็นอาวุธตามแนวพหุปัญญา ได้แก่ ร่างกาย สายตา ภาษา ตรรกะ และดนตรี กับการชิงทุนการศึกษาและของรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท หากคิดว่าชีวิตตัวเองท้าทายไม่พอ อยากเจออะไรใหม่ ๆ ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วเข้ามาพิสูจน์ด้วยตัวเอง เกรียนอัจฉริยะคนต่อไปอาจเป็นคุณ

เยาวชนที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุ 12-18 ปี
ส่งใบสมัคร + คลิปแนะนำตัวมาที่
(inbox) เกรียนอัจฉริยะ
วันนี้ - 15 ก.ย. 2561

*ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภายใน 3-5 วัน หลังจากปิดรับคลิป
ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากช่องทางที่ 1 สามารถสมัครในช่องทางที่ 2 ได้

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร (สามารถโหลดไปเขียนกรอก แล้วถ่ายรูปส่งมาได้)
2. รูปถ่าย (ครึ่งตัว หน้าตรง)
3. คลิปวิดีโอแนะนำตัวและความสามารถความยาวไม่เกิน 2 นาที

*ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภายใน 3-5 วัน หลังจากปิดรับคลิป
ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากช่องทางที่ 1 สามารถสมัครในช่องทางที่ 2 ได้

ส่งใบสมัครด้วยตนเอง + ออดิชั่นที่
ธนาคารออมสิน สนง.ใหญ่
ธนาคารออมสิน สนง.ใหญ่
วันเสาร์ที่ 29 ก.ย. 2561

คลิกที่รูปเพื่อซูม
หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย (ครึ่งตัว หน้าตรง ขนาด 4x6 นิ้ว)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

Contact
เกรียนอัจฉริยะ
Mobile : 081 913 8955
X close